Ngày 12/11, Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng tổ chức hội nghị khách hàng nguyên liệu mía vụ ép 20