Đây là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, mức đầu tư không đáng kể nhưng hiệu quả