"Phục Hoà ràu thương ỏi mì lai/ Bó mì sèn xo đai cụng hử", câu lượn "Hà Lều" có nghĩa “Phục Hoà đườ