Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về cơ chế điều hành nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế