Các Cty mía đường ở ĐBSCL cho biết giá đường trong khu vực đang có dấu hiệu tăng giá nhẹ.... Đọc th