Bộ NN-PTNT đã đề nghị Bộ Công thương tiếp tục cho XK đường trong 6 tháng cuối năm nay.